Liên Hệ

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU ÂU VÀ CHÂU MĨ LA TINH

Michael Hartmann
michael.hartmann(at)techne-kirow.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU Á

Arvid Reschke
arvid.reschke(at)techne-kirow.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG PHI & TRUNG ĐÔNG

Tobias Rinke
tobias.rinke(at)techne-kirow.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở ĐÔNG ÂU VÀ TRUNG Á

Mikhail Permyakov
mikhail.permyakov(at)techne-kirow.de

DỊCH VỤ / BỘ PHẬN THAY

service.railwaycranes(at)techne-kirow.de

TECHNE KIROW GmbH

Niemeyerstraße 2-5
04179 Leipzig
Đức

Điện thoại +49 341 4953 0
Fax +49 341 477 3274
railwaycranes(at)techne-kirow.de

TÌM CHÚNG TÔI TECHNE KIROW

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở ĐỨC, ÁO VÀ THỤY SĨ

Thomas Rieger
+49 731 94652-40
thomas.rieger(at)techne-kirow.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU ÂU VÀ CHÂU MĨ LA TINH

Nico Urbanietz
+49 731 94652-20
nico.urbanietz(at)techne-kirow.de

DISTRIBUIÇÃO ÁSIA, ORIENTE MÉDIO & RÚSSIA

Jerzy Arndt
+49 731 94652-24
jerzy.arndt(at)techne-kirow.de

SERVIÇOS / PEÇAS SOBRESSALENTES

service.transportsystems(at)techne-kirow.de

TECHNE KIROW GmbH

Raiffeisenstraße 26
89079 Ulm
Đức

Điện thoại +49 731 94652 10
Fax +49 731 94652 11
transportsystems(at)techne-kirow.de