Sản Phẩm

VẬN CHUYỂN HẬU CẦN NGÀNH ĐƯỜNG SẮT

MULTI TASKER

Cẩu cẩu dành cho đường ray phục vụ cho công tác cứu hộ, và lắp đặt ghi đường ray, đường ray và cầu.

đọc thêm

SWITCH TILTER

Phương tiện vận chuyển dạng lật dành cho việc nâng cấp các vị trí trên đương ray

đọc thêm

TRACKLAYER

Phương tiện vận chuyển dành cho lắp đặt các thanh ray và bộ phận bẻ ghi

đọc thêm

FOUNDATION CONSTRUCTION TRAIN

The FCT is a rail-bound special vehicle which, due to its high outreach and high performance, enables foundation types and depths around the track which were previously only possible with considerable effort.

Read more

DỊCH VỤ HẬU CẦN CHO NHÀ MÁY THÉP

SLAG TAURUS

Thiết bị vận chuyển xỉ có khớp nối CAT và được cấp bằng là thiết bị an toàn

đọc thêm

MULTI MOVER

Thiết bị vận chuyển danh cho nhà máy thép, xưởng đóng tàu, và các công trình xây dựng

đọc thêm

MULTI FLEXUS

Thiết bị vận chuyển dạng nâng dành cho nhà máy thép

đọc thêm