DỊCH VỤ

DỊCH VỤ HẬU MÃI

Đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi luôn luôn có mặt và sẵn sàng phản hồi và hỗ trợ công việc của bạn, giúp tránh được những thời gian chết của máy móc không cần thiết. Chúng tôi có những giải pháp dịch vụ cho tất cả mọi nơi thậm chí cho những khu vực mà chúng tôi không thể liên lạc ngay lập tức được, tuy nhiên chúng tôi có các thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương được huấn luyện để đáp ứng tiêu chuẩn về hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi tại địa phương. Thêm vào đó, hầu hết các cần cẩu đều được lặp đặt hệ thống theo dõi từ xa cùng với thiết bị phân tích và chẩn đoán lỗi.

HUẤN LUYỆN

Việc huấn luyện được thực hiện tại chỗ ngay khi cẩu được giao và bàn giao. Những người vận hành cần cẩu có sự hiểu biết về cần cẩu sâu rộng, nguyên lý điều khiển của nó, phạm vi hoạt động. Người vận hành cẩu cũng được học cách bảo trì và sửa chữa. Việc huấn luyện đối với công việc bảo trì được lên kế hoạch một cách chi tiết, toàn diện và xuyên suốt. Phương pháp đào tạo của chúng tôi bao gồm nguyên lý cơ bản về mặt lý thuyết liên quan đến bảo hành cũng như là thao tác thực tế. Việc huấn luyện có thể được tiến hành ngay tại cơ sở kinh doanh của chúng tôi hoặc tại sân bãi đặt cần cẩu. Tất cả chương trình huấn luyền bao gồm bài kiểm tra mở rộng và chững chỉ chứng nhận tham dự cũng được cấp.

CUNG CẤP BỘ PHẬN THAY THẾ VÀ KIỂM TRA

Sự am hiểu về dịch vụ của chúng tôi bao gồm đảm bảo việc cung cấp phụ tùng suôn sẽ và kịp thời. Đội ngũ chuyên trách trong bộ phận dịch vụ của chúng tôi được giao nhiệm vụ riêng biệt để đảm bảo rằng các thiết bị được giao trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi đảm bảo nguồn cung cấp bộ phận cho mỗi một sản phẩm, thay thế trong vòng tối thiểu là mười năm. Những chuyên gia của chúng tôi luôn có mặt trên phạm vi toàn cầu để kiểm tra, thẩm định và đánh giá thiết bị nâng.